Ako si stanoviť správne KPIs?

Ako si správne nastaviť vaše ciele a KPIs
Stanovenie si marketingových a obchodných cieľov je náročný proces, no možno ešte náročnejšie je zvoliť si správny spôsob ich merania. Na to, aby sme vedeli sledovať a vyhodnocovať naše úspechy a ciele si potrebujeme definovať KPIs. Ako prebieha proces ich nastavovania a čo všetko je pri tom potrebné brať do úvahy?

V prvom rade je potrebné pochopiť, čo si pod KPIs môžeme predstaviť. KPIs alebo Key Performance Indicators sú hlavné indikátory (ukazovatele, metriky), prostredníctvom ktorých vieme naše aktivity, služby alebo kampane sledovať a následne určiť, či boli úspešné alebo nie. Málokedy by mal byť úspech nejakej aktivity vyhodnocovaný len mediálnymi parametrami, ako napr. tým, aký veľký zásah publika daná aktivita dosiahla. V MediaCom-e sme presvedčení, že úspech závisí najmä od toho, či a do akej miery sa podarilo naplniť obchodné a marketingové ciele.

Prvým krokom v procese nastavovania KPIs by malo byť preto poznanie takýchto cieľov a ich správna formulácia na komunikačné ciele v tom prípade, ak napríklad nemáme fungujúce atribučné modelovanie (pre nastavenie atribučného modelovania nás neváhajte kontaktovať). V druhom kroku by sme si mali určiť, ktoré metriky chceme a mali by sme merať. Tu si môžeme pomôcť nasledovným diagramom.

Diagram znázorňujúci určenie marketingových a obchodných cieľov značky alebo firmy, vďaka čomu vieme určiť správne KPIs

Na celý proces je nevyhnutné pozerať sa cez optiku celkových obchodných cieľov. Preto, ak je daný indikátor na nich naviazaný, mali by sme ho sledovať. Napriek tomu však môžu byť dôležitými a významnými aj tie ukazovatele , ktoré priamo hospodársky výsledok nevylepšujú, no dávajú nám informáciu o budúcom vývoji tzv. „indikátor budúceho úspechu“. Takými sú napr. footfall alebo návštevnosť e-shopu. Sami o sebe nemajú biznisový efekt, ale sú nutnou podmienkou nákupu. Stanovenie správnych KPIs je preto komplexný proces, ktorý si vyžaduje sledovanie a vyhodnocovanie viacerých faktorov.

Na konci celého procesu máme zadefinované naše business ciele a vieme, aké komunikačné ciele nás k nim približujú a ako si vybrať ukazovatele na sledovanie úspechu.

Nastavenie podnikateľských, marketingových, obchodných cieľov a stanovenie si merateľných KPIs

Vieme, čo sú naše KPIs. Čo ďalej?

Po ukončení procesu stanovenia si KPIs musíme do úvahy brať aj praktickú stránku veci. Efektívne sledovanie všetkých relevantných KPIs si vyžaduje nemalú snahu v podobe technického nastavenia, know-how a času. Naviac, aby nám z ich sledovania začali plynúť výhody, musíme tieto dáta vedieť kvalitne analyzovať, vizualizovať a taktiež ich mať k dispozícií ešte predtým, ako samotná aktivita alebo kampaň skončí. Takýto systém prináša obrovské výhody ale pre svoju náročnosť nie je, bohužiaľ, ešte dostatočne bežným riešením. My v MediaCom-e používame rôzne nástroje na merania, najčastejšie mReport, ktorý vieme priamo prepojiť aj s dátami našich klientov.

Aj keď sme schopní sledovať a vyhodnocovať všetky KPIs, neznamená to automaticky, že správnou stratégiou je snaha zlepšiť všetky a naraz. Niektoré indikátory si totiž môžu navzájom odporovať, a to aj v tom prípade, keď každý sám o sebe má alebo môže mať pozitívny efekt na klientove podnikanie. Snaha optimalizovať komunikáciu na úplne všetky KPIs teda môže byť v konečnom dôsledku kontraproduktívna. Buď sa jej efekty budú negovať alebo za ňu zaplatíme neúmerne viac ako je ideálne.

Riešenie je ísť krok za krokom

Riešením je zoradenie KPIs podľa priority a jasné určenie toho, ktorý z nich je kľúčový pre daný placement. To, ktorá premenná je najlepšia a ako k jej výberu pristúpiť sme načrtli aj v tomto článku. Netreba však zabudnúť na to, že ťažko merateľné KPIs alebo meracie body s malým objemom dát Vám zázrak neprinesú. Je preto potrebné vždy sa s nami poradiť a spoločne nájdeme ukazovatele, ktoré nepochybne indikujú pozitívny výsledok, no zároveň je ich taktiež postačujúce množstvo a dá sa voči nim optimalizovať nákup priestoru.

V mori možností je tak najlepšou cestou trpezlivo a krok za krokom budovať váš merací systém. Budete sa tak vedieť spoľahnúť na to, že bude mať želaný efekt a zodpovie vám mnohé, čo ste doteraz museli len hádať alebo útržkovito hľadať v hodnoteniach kampaní. Naša úloha ako agentúry je jasná – prinášať na stôl riešenia, ktoré klientom umožňujú jasne vyhodnocovať efekty ich aktivít v reálnom čase a spôsobom, kedy je dosiahnutie KPIs nevyhnutnosťou.

Autor:

Juraj Kováčik

Zdieľať:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

MEDIACOM BLOG

Súvisiace články

influenceri-natacanie-reels-instagram-tiktok

Tretia vlna nášho Influence Power Index-u je na svete

Aj v roku 2021 prichádzame spoločne so sesterskými agentúrami Group M, Mindshare a Wavemaker, s aktuálnou verziou unikátneho nástroja IPI (Influence Power Index). Tentokrát vám priblížime už v poradí

Našli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám, s čím potrebujete pomôcť a získajte úvodnú konzultáciu zadarmo!