NAŠE PRÁCE

SEAT: Ako vyniknúť v televízii

Taktické kampane často kombinujú veľké množstvo rozličných informácií, obzvlásť pri ponukách automobiliek. Pre ponuku špeciálnych bonusov SEAT sme preto navrhli atypickú komunikáciu v TV.

Opakovanie je nielen matkou múdrosti, ale aj výborný komunikačný nástroj pre posilnenie vnímania značky a podpory jej odlíšenia sa od konkurencie.

Riešenie

Obsahovo komplexnú informáciu o jesennom balíku špeciálnych bonusov ku kúpe nového vozidla značky SEAT, ktorý sa dokonca líšil pri rôznych modeloch, sme sa (v spolupráci s s kreatívnou agentúrou MullenLowe GGK a klientom SEAT) rozhodli netradične vyriešiť nasadením troch 10″ spotov v jednom reklamnom breaku. V každom spote bol zobrazený set bonusov zodpovedajúci konkrétnemu modelu vozidla a boli nasadené tak, aby medzi nimi odznel práve jeden spot iného (nekonkurenčného) zadávateľa.

 

Zároveň sa nám podarilo nastaviť efektívne nacenenie takéhoto triple-tandemu, keďže takýto formát TV stanice ani nemajú vo svojom cenníku. Klient sa tak výrazne odlíšil a vynikol v rámci vypredaných jesenných TV breakov.

Výsledky

Klientovi sme doručili o 15% GRPs viac vs. štandardné nastavenie kampane. Výsledkom bola aj spokojnosť klienta, ktorý sa stretol s pozitívnymi reakciami zo strany zákazníkov, pretože tí pri kúpe označili komunikáciu v TV za kľúčový touchpoint. Okrem iného sa podarilo zvýšiť prítomnosť značky SEAT v TV a šancu, že divák bude počas reklamného breaku zasiahnutý jedným zo spotov.