NAŠE PRÁCE

Shell: Waze prispôsobovanie bannerov v závislosti od času a miesta

Jeden z najdôležitejších touchpointov klienta Shell je Waze, ktorý môže navigovať motoristov priamo na čerpaciu stanicu Shell. Keďže motoristi majú v rôznych častiach dňa odlišné potreby, prispôsobili sa tomu aj bannery.

Riešenie

Väčšina klientov vo Waze komunikuje štandardným brand posolstvom, prípadne v ňom komunikuje aktuálnu kampaň. S klientom Shell sme sa rozhodli prihovoriť priamo motoristom a prispôsobovať správy ich aktuálnym potrebám. Preto sme vo Waze pracovali s automatickou zmenou vizuálov v závislosti od času a miesta.

Prvým príkladom je automatická zmena vizuálov počas dňa, kedy boli nasadené tri vizuály. Ráno nabádal motoristov, aby sa zastavili na raňajky. V priebehu dňa vizuál komunikoval prestávku na kávu a podvečer a v noci vyzýval na oddych.

S klientom Shell sme sa rozhodli prihovoriť priamo motoristom a prispôsobovať správy ich aktuálnym potrebám.

Druhým príkladom je zmena vizuálov v závislosti od miesta, teda pre vybrané čerpacie stanice. Súčasťou siete čerpacích staníc Shell sú aj stanice Shell Select – primárne mestské čerpacie stanice, ktoré majú  kútik s potravinami na každý deň, kde si návštevníci popri tankovaní môžu nakúpiť bežné potraviny. Rýchly nákup základných potravín je pre motoristov spravidla zaujímavý počas vybraných dní v týždni a tiež v podvečernom čase. Presne vtedy sa pri týchto čerpacích staniciach automaticky menil aj vizuál.